KONTAKT

Supernova Mercator Novo mesto

 

center upravlja družba m2 Centermanagement, d. o. o.
Ljubljanska cesta 47
8000 Novo mesto

CENTERMANAGERKA
E-POŠTA
CENTERMANAGER
E-POŠTA
PROMOCIJE & MARKETING
Mojca Fratina
E-pošta
KONTAKT ZA MEDIJE
Martin Kosaber
E-pošta
INFORMACIJE
Telefon
E-pošta
ADMINISTRACIJA
Lejla Musić
Telefon
E-pošta
DOLGOROČNI NAJEMI
Mateja Čolnik
Telefon
E-pošta
VZDRŽEVANJE
Igor Krilič
Telefon
E-pošta
VAROVANJE
Roman Debeljak
Telefon
E-pošta